Avís legal

 

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-ho atentament, ja que el fet d’accedir als materials que s’inclouen i utilitzar-los implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i una altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web www.cactussenygrafic.com i la marca Cactus Seny Gràfic és propietat de Marta Riudavets Clusa i Daniel Peñalver Rámila, amb domicili fiscal en c/ Sol, 219, 2-2, amb NIF 47164678G i 46948123V respectivament (d’ara endavant ‘Cactus Seny Gràfic).

Cactus Seny Gràfic podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en el seu web, o en la seva configuració o presentació.

Cactus Seny Gràfic realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura del possible i, si s’escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, Cactus Seny Gràfic no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius i imatges d’aquest lloc web són propietat de Cactus Seny Gràfic i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estant protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -excepte en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Cactus Seny Gràfic o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de Cactus Seny Gràfic.

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de Cactus Seny Gràfic únicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquest efecte podran dirigir-se a estudi@cactussenygrafic.com. Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se com a titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.cactussenygrafic.com com a font de la informació quan correspongui.

En aquells casos en què els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se “© (nom del titular) segons apareix publicat en la pàgina web de Cactus Seny Gràfic. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com

Cactus Seny Gràfic no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Cactus Seny Gràfic es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Totes les dades de caràcter personal que es sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les activitats de Cactus Seny Gràfic.

En cap cas seràn utilitzats per a fins diferents o cedits a tercers. Cactus Seny Gràfic està clarament posicionada en contra del “spam”, per la qual cosa en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

Les dades de caràcter personal que puguin sol·licitar-se en formularis en la pàgina web, son incorporats als fitxers de tractament de dades que Cactus Seny Gràfic té convenientment assegurats en el seu poder.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “cookies” associades i emmagatzema informació en l’equip des del qual s’accedeix. També utilitza un dispositiu que recopila informació personalitzada sobre la navegació dels usuaris.

Cactus Seny Gràfic és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic mitjançant el seu correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com o per correu postal a c/ Ramón Turró, 100 1-4 Barcelona, a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic.