Disseny responsable

El disseny també es pot utilitzar per a una bona causa, ens permet comunicar valors ètics i també aplicar-los amb coherència. A Cactus Seny Gràfic creiem que les empreses, fent ús del disseny responsable, poden aportar un gran valor afegit al conjunt de la societat.

Disseny amb Seny
Desenvolupem una política àmplia de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), centrada en aspectes com la conciliació, la solidaritat, la igualtat i la sensibilitat pel medi ambient. Aquests valors són, per nosaltres, els nostres estatuts.
Fa més de 10 anys que col·laborem amb la Lliga Protectora d'animals de Sabadell i entre moltes altres coses, els fem la revista semestral on expliquen les activitats i iniciatives que es fan a través de la Lliga.
Proximitat
Treballem amb proveïdors locals per tal de contribuir en el desenvolupament econòmic del nostre entorn, evitant realitzar la producció de forma internacional. Això ens facilita un tracte proper i de confiança.
Tercer sector
Sempre que el projecte ens ho permet, treballem amb empreses del tercer sector social o amb persones amb risc d’exclusió social. Perquè creiem que tothom ha de disposar d’una nova oportunitat.
Imatge gràfica al servei
de l'ètica i la solidaritat
Aportem als projectes una visió més eficient i plantegem formes i mètodes que resulten més beneficiosos tant econòmicament com ecològicament. Com per exemple, l'ús de papers FSC (tala de boscos controlada) en els nostres projectes impresos.
For a Good Cause és un llibre realitzat per Cactus en col·laboració amb l'editorial Index Book, on es fa un recull de dissenys solidaris. Una iniciativa promoguda per Cactus per demostrar que tothom es mereix un bon disseny ja siguis una gran empresa o una petita ONG.
Som una iniciativa adherida al mapa de Consum Responsable de Sabadell perquè els nostres serveis procuren el menor impacte negatiu en el medi ambient i el màxim benefici per a les persones.
Al llarg de tota la nostra trajectòria professional i amb el sentiment social que ens caracteritza hem acabat col·laborant amb moltes entitats del tercer sector.