Política de privadesa

 

Cactus Seny Gràfic és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic mitjançant correu electrònic a l’adreça estudi@cactussenygrafic.com o per correu postal en c/ Ramón Turró, 100 1-4 Barcelona, a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Cactus Seny Gràfic.

Responsable del tractament de les dades
Integrants de la marca Cactus Seny Gràfic ® formada per MARTA RIUDAVETS CLUSA i DANIEL PEÑALVER RÀMILA, amb domicili social al carrer Sol 219, 2-2 de Sabadell, amb NIF núm. 47164678G i 46948123V respectivament.

Finalitats del tractament
Gestió de la relació comercial així com gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial sobre els productes i serveis de Cactus Seny Gràfic garantint l’enviament documental de factures, albarans o una altra informació privada associada a l’usuari o client.

Legitimació
Consentiment implícit de l’interessat.

Licitud del tractament
El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte o en interès legítim de Cactus Seny Gràfic per al cas de dades de contacte de persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica.

Destinataris de les seves dades
Les seves dades personals són susceptibles de transferència als integrants de la marca Cactus Seny Gràfic i terceres empreses proveïdores de serveis de màrqueting com MailChimp, Google Analytics o empreses similars.

Els seus drets
Pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició i altres drets legalment establerts enviant un correu electrònic i exposant el seu cas a estudi@cactussenygrafic.com. Si necessita qualsevol aclariment en relació amb la informació proporcionada en el present comunicat, pot contactar amb estudi@cactussenygrafic.com