Brànding en les xarxes socials: creant una identitat visual

En l'era digital, les xarxes socials s'han convertit en un component fonamental de l'estratègia de brànding de qualsevol empresa.

El brànding és un component essencial en l’estratègia de màrqueting de qualsevol empresa. És la forma en què una marca es presenta al món, com es comunica amb la seva audiència i, en última instància, com es construeix una relació amb els seus clients.

En l’era de les xarxes socials, el brànding s’ha tornat encara més crucial, ja que aquestes plataformes són un mitjà fonamental per a forjar la identitat d’una marca en l’entorn en línia.

El brànding: molt més que un logo

Quan parlem de brànding, no ens referim únicament a un logo atractiu. És un concepte molt més profund que implica establir objectius relacionats amb la identitat de la marca, construir una personalitat que l’audiència pugui reconèixer i generar una imatge sòlida en la ment dels consumidors. En resum, el brànding són els fonaments sobre els quals es basaran totes les campanyes de màrqueting digital.

Objectius de brànding en xarxes socials

Les xarxes socials són un aparador on les marques poden mostrar la seva personalitat i valors de manera única. Si una marca no incorpora el brànding en les seves xarxes socials, corre el risc de tornar-se invisible en una mar de contingut similar.

Els objectius de brànding en xarxes socials se centren en utilitzar totes les eines de comunicació disponibles per a transmetre els valors de la marca i construir una identitat sòlida. Això implica conèixer, avaluar i utilitzar les xarxes socials com un canal per a crear i establir aquesta identitat.

Com potenciar el teu brànding en xarxes socials

Oferirem una guia pas a pas sobre com implementar una estratègia de brànding en xarxes socials efectiva, des de l’avaluació de l’efectivitat de la campanya fins a la definició de mètriques d’èxit. Destacarem la importància de conèixer el llenguatge de l’audiència i com mantenir una comunicació constant amb l’equip de màrqueting.

Coherència i consistència en la informació

El primer pas per a un brànding efectiu és mantenir coherència en la informació bàsica que es presenta en cada plataforma de xarxes socials. Elements com l’adreça, horaris i números de telèfon han de ser consistents i actualitzats per a evitar confusions entre l’audiència, però no sols la informació és important: el disseny utilitzat, els colors, les tipografies… tot resulta important per a una correcta presentació de l’empresa.

Construir la personalitat en cada detall

Cada publicació en les xarxes socials ha de reflectir la personalitat de la marca. Cada detall, des de l’elecció d’imatges fins al to de veu utilitzat en les descripcions, ha de ser coherent amb la identitat de la marca. Ens podem presentar com una empresa divertida o seriosa, relaxada o estricta, tècnica o pròxima, tot això s’haurà d’inferir d’una anàlisi prèvia: el nostre pla de xarxes socials.nuestro plan de redes sociales.

Monitoratge de l’audiència i evolució constant

El seguiment constant de l’audiència és essencial per a adaptar el brànding a les necessitats canviants dels consumidors. Les xarxes socials són una comunitat en constant evolució, i és fonamental ajustar el contingut i la comunicació de la marca en conseqüència.

Alguna cosa que ens trobem habitualment en Cactus és la necessitat de renovar els nostres elements comunicatius (plantilles, tipus de disseny, etc…) ja que acaben perdent impacte després d’una contínua visualització per part del públic, per la qual cosa cada 6 mesos solem fer lleugeres variacions i anualment modifiquem de forma més dràstica tot disseny per a xarxes socials.

D’aquesta manera aconseguim generar un nou impacte i interès per part de la nostra audiència. Aquests canvis, evidentment, han de continuar mantenint una coherència amb la imatge de l’empresa.

Exemple de com podem canviar l’estètica d’un post mantenint el brànding i organitzant la informació de manera més clara

5 consells per a optimitzar les teves xarxes socials

  1. Para atenció a les paraules clau i etiquetes: El SEO i les estratègies de xarxes socials van de bracet. Identificar les paraules clau i les etiquetes adequades que es relacionin amb la identitat de la marca és crucial perquè la marca sigui trobada i reconeguda per l’audiència.
  2. Simplifica el teu discurs: Mostra’t proper i comunica de manera clara, plana i concisa el teu missatge. Centra’t en el que interessa a la teva audiència en les xarxes socials i evita temes no relacionats amb la teva marca (per exemple la política, la religió, etc).
  3. Construeix una proposta de valor amb una oferta clara: Destaca les especialitats de la teva marca i com aquesta beneficia als teus clients. Assegura’t que la teva proposta de valor sigui el centre de la teva comunicació. Evita ambigüitats i presenta els avantatges i beneficis de la teva marca de manera prominent.
  4. Fomenta la interacció: Convida a l’audiència a interactuar, fer preguntes i aprendre més sobre la teva marca.
  5. Adapta el missatge: No totes les xarxes socials tenen el mateix tipus de públic o de target, no és el mateix Twitter que TikTok, tampoc és el mateix Instagram o LinkedIn. Adequa el contingut dels teus missatges a cadascuna de les plataformes per a obtenir una millor representació.

Conclusions

La importància de l’estratègia de brànding en xarxes socials contribueix a la diferenciació i pot impulsar el engagement i la fidelitat de l’audiència. El brànding en xarxes socials és un component essencial per a construir una identitat visual coherent i sòlida que permeti a les marques destacar en un món digital altament competitiu.

Implementar una estratègia de brànding en xarxes socials efectiva no sols enforteix la presència en línia d’una marca, sinó que també crea connexions significatives amb l’audiència, la qual cosa pot tenir un impacte positiu en el creixement i l’èxit a llarg termini de l’empresa.

En Cactus podem ajudar-te a definir l’estratègia comunicativa  de la teva empresa en les diferents xarxes socials.

Vols estar al día?

Subscriu'te i obtindràs informació personalitzada. Si necessites ajuda amb un projecte podem reunir-nos gratuïtament i sense compromís