Consell Comarcal

Consell Comarcal

El Consell Comarcal del Vallès Occidental contribueix a millorar les condicions de vida a la comarca, resolent les seves necessitats en col·laboració amb els ajuntaments. Fa més de 5 anys que ajudem al Consell a difondre les seves tasques i activitats.

Serveis

Disseny gràfic, disseny editorial i disseny online

La proximitat com
a clau de l'èxit

Un dels grans avantatges a l'hora de desenvolupar projectes amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental és la proximitat i la gran facilitat per a treballar conjuntament. Els anys d'experiència i de relació faciliten que els projectes flueixin amb harmonia i bon ritme.
La memòria agrícola i prospecció de varietats locals del Vallès Occidental fa un recull del patrimoni agrícola de la comarca on podem trobar varietats locals de: vinya, horta, fruiterar i oliveres.

Aquest encàrrec ens ha donat l’oportunitat de descobrir varietats molt interessants de l’agricultura de la nostra comarca.
La gestió de la informació és primordial. En tractar-se de textos i documents institucionals, cal estructurar els continguts i acompanyar-los d'infografies i altres recursos gràfics per a facilitar-ne la lectura.
El resultat són documents complexos que resulten altament clarificadors per al lector no expert. La nostra experiència amb aquests tipus de documents fa que el procés sigui fàcil i natural.

Solucions integrals

Des de Cactus ens encarreguem de la creació de memòries d'activitats, documents de difusió, díptics, imatges per a xarxes socials, cartells i tota mena de publicacions de difusió online.
Pitaya
Next project
PitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitayaPitaya