Renov & Rent

Renov & Rent

Renov & Rent ens va encarregar la creació de la seva pàgina web corporativa, on ofereix els seus serveis i la possibilitat de fer un pressupost orientatiu online.

Serveis

Disseny gràfic i desenvolupament web

Expositor digital
per a la renovació d'interiors

Renov & Rent és una empresa dedicada a la renovació de cases, petites i grans, generalment orientades a la posterior venda o lloguer de la propietat.

A més del treball de renovació, també ofereixen suport al llarg de tota la vida de l'immoble.
Un disseny net i delicat, amb una important presència tipogràfica i un reforç constant dels colors de la marca.

Pressupost online amb una eina desenvolupada per Cactus.

Hem desenvolupat un formulari, completament validat, que permet la navegació cap endavant i cap endarrere, i fa les preguntes apropiades per calcular internament el preu final del client.

A més, en el panell de gestió, l'administrador pot modificar els preus d'una forma ràpida i senzilla. Un cop finalitzat el formulari tant l'administrador com l'usuari reben un correu electrònic amb la configuració i aquesta s'emmagatzema a la base de dades per a futures consultes.

Les animacions i el moviment
són els protagonistes

Des del principi, l'aplicació d'animacions i moviments era una necessitat. El disseny fluid del projecte fomenta el moviment d'elements, imatges i textos.

Vam fer un pas més afegint el nostre propi toc al conjunt, que es tradueix tant en entorns mòbils com d'escriptori.
Adaptem sense problemes els dissenys complexos a un entorn mòbil. Sempre ens centrem en la màxima usabilitat i la velocitat de càrrega per millorar l'experiència en línia.
Area Cooling Solutions
Next project
Area Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling SolutionsArea Cooling Solutions