CRL

CRL

El Consell de Relacions Laborals és una entitat pública que es dedica a impulsar i consolidar les relacions de treball. També promou la incorporació de la responsabilitat social en les empreses, organitzacions i administracions del territori.

Serveis

Direcció d'art, disseny gràfic, disseny editorial, infografies i fotografies

La importància
de saber comunicar

Un dels reptes a l'hora de desenvolupar projectes amb el Consell de Relacions Laborals és saber transmetre un missatge complex a un públic molt ampli, tant en l'àmbit de contingut com d'imatge.
Durant dos anys consecutius vam realitzar la Memòria anual on es va fer un recull de les activitats que fan cada any per millorar temes tan importants com el problema de la desigualtat de salaris, la responsabilitat social i la conciliació familiar, entre altres.

Treballar els objectius i les fites assolides de cada Comissió va ser un gran repte que vam resoldre representant-ho en forma d'infografies.
Transmetre visualment un concepte tan complex i concret com les tasques desenvolupades per una Comissió pot semblar difícil. Per a nosaltres va ser un repte molt engrescador que ens va permetre fer volar la nostra creativitat.
Darrere d'un gran treball de selecció d'objectes, colors i il·luminacions vam aconseguir un gran resultat que va sorprendre l'equip del CRL. Unes imatges conceptuals representatives per a cada Comissió, que són capaces de sintetitzar conceptes molt concrets.

Interactivitat i
fàcil navegació

A més, vam realitzar un menú interactiu pel qual pots navegar com si estiguessis en un entorn online. Aquest menú facilita la localització de les diferents comissions i actua de la mateixa manera que un portal web.
Veure la Memòria
El Consell de Relacions Laborals també ha confiat en nosaltres per a realitzar altres tipus de publicacions. Aquestes, amb un fort caire oficial, requerien un disseny més centrat en el contingut.
Dissenyar una bona estructura, modular i adaptativa, acompanyada de subtils elements gràfics facilita i amenitza la lectura, que pot resultar feixuga tenint en compte l'alt volum de text utilitzat.
Ajuntament de Sabadell
Next project
Ajuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de SabadellAjuntament de Sabadell